Velkommen

Nakskov Motocross Club er en ren motocross klub, som henvender sig til alle som er interesserede i motocross.

Klubbens formål er, at give medlemmerne en sund og god fritidsinteresse, samt arbejde for bedre forståelse for sporten og det sociale kammeratskab medlemmerne imellem.

Vi er tilsluttet Danmarks Motor Union, Dansk Idræts Forbund, og er underlagt disses love og bestemmelser.

Vores medlemstal er pt. xxxx

Bane info